Profesionální potrubní rozvody ve strojírenském, automobilovém, chemickém a potravinářském průmyslu

Společnost GASline s.r.o. se od svého vzniku úzce specializuje na profesionální potrubní rozvody ve strojírenském, automobilovém, chemickém a potravinářském průmyslu. Působí jako dodavatel montážních a svářecích prací. Zabývá se prodejem a montáží profesionálního systému kotvicí, upevňovací a tlumicí techniky značky MŰPRO.

Společnost GASline s.r.o. působí jako dodavatel nebo subdodavatel investičních celků a tím přijímá závazek vysoké odbornosti a kvality poskytovaných služeb společně s optimalizací investičních nákladů a řádným plněním časových termínů.

V oblasti politiky jakosti klade společnost GASline s.r.o. velký důraz na vhodný výběr pracovníků, jejich postupné vzdělávání s cílem zajistit jejich vysokou profesionalitu a odbornost. V oblasti používaných výrobních technologií se společnost snaží o neustálou modernizaci a rozvoj technologického vybavení.

V oblasti dopadu našich činností na životní prostředí dodržuje společnost GASline s.r.o. platná ustanovení veškerých právních předpisů a nařízení souvisejících s ochranou životního prostředí, aplikuje a zlepšuje firemní procesy spojené s ochranou životního prostředí.

Provozovna Opatovice nad Labem

Hlavním cílem společnosti je spokojený zákazník, proto se veškeré činnosti a procesy orientují především na vysokou kvalitu, odbornost, komplexnost a rychlost. Posláním společnosti je nabídka komplexních služeb tuzemským i zahraničním zákazníkům a rozvoj vzájemné dlouhodobé spolupráce. Toto poslání naplňuje dlouhodobou orientaci společnosti na efektivní řízení projektů, upevnění pozice na trhu a rozšíření profesionálního týmu spolupracovníků, což umožní pokrýt požadavky stávajících i potencionálních zákazníků.

MAPA