Ostatní potrubní rozvody

Dodržování bezpečnostních předpisů, vysoká kvalifikace, dlouholeté zkušenosti a osvědčené pracovní postupy nás opravňují k montáži potrubních rozvodů vysokých tlaků a jedů. Technologicky jsme vybaveni na potrubní rozvody do 1000 bar. Zajišťujeme také montáž ostatních produktovodů, převážně z nerezových ocelí.